<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици пролажење теретног возила поред заустављеног путничког возила је:

 • а) пропуштање
 • б) обилажење
 • в) претицање
 • г) мимоилажење

 • 2. Саобраћајна трака за спора возила је на слици означена бројем:

 • а) 4
 • б) 3
 • в) 5
 • г) 1
 • д) 2

 • 3. Када се укључе кратка светла за осветљавање пута, на контролној табли возила:

 • а) мора аутоматски да светли контролна лампа зелене боје
 • б) мора аутоматски да светли контролна лампа жуте боје
 • в) не мора бити укључена лампа било које боје

 • 4. Власник, односно корисник возила дужан је да одјави возило ако je уништено или отписано у року од:

 • а) 7 дана
 • б) 30 дана
 • в) 15 дана

 • 5. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) знацима овлашћеног лица
 • б) светлосним саобраћајним знаком
 • в) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза

 • 6. На путу за саобраћај возила у оба смера са најмање четири саобраћајне траке, возач:

 • а) не сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера
 • б) сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера, у случају застоја
 • в) сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера, у случају претицања или обилажења

 • 7. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера
 • б) није дозвољено вршити полукружно окретање
 • в) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања

 • 8. Претицање возач сме да врши само:Број потребних одговора: 2

 • а) ако је растојање од возила које се претиче веће од 0,5 m
 • б) ако на коловозу нема поледице или снега
 • в) ако тиме не угрожава друге учеснике у саобраћају
 • г) када на путу има довољно простора за безбедно претицање и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера

 • 9. На путу у насељу, где брзина није ограничена постављеним саобраћајним знаком, возач не сме да се креће брзином већом од:

 • а) 60 km/h
 • б) 80 km/h
 • в) 50 km/h

 • 10. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите оба возила
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај
 • в) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • г) имате првенство пролаза у односу на оба возила

 • 11. У ситуацији приказаној на слици, возач последњег возила у заустављеној колони:

 • а) дужан је да укључи леви показивач правца
 • б) није дужан да укључи показиваче правца на возилу
 • в) дужан је да укључи све показиваче правца на возилу

 • 12. У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено
 • в) је дозвољено само возилима којима се обавља ауто такси превоз путника

 • 13. Организовану колону пешака која се креће по коловозу, возач:

 • а) не сме да пресеца
 • б) сме да пресеца
 • в) сме да пресеца, осим ако су у колони деца

 • 14. У ситуацији приказаној на слици возач који се укључује на аутопут:

 • а) има првенство пролаза у односу на возило које се креће аутопутем
 • б) дужан је да пропусти возило које се креће аутопутем

 • 15. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:

 • а) може кретати брзином која не угрожава безбедност других учесника у саобраћају
 • б) не може кретати брзином која је за 50 km/h већа од дозвољене брзине
 • в) не може кретати брзином која је већа од 50 km/h

 • 16. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку

 • 17. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута опасног због преласка дивљачи преко пута
 • б) близину дела пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута
 • в) стазу којом се морају кретати јахачи, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају

 • 18. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) паркиралиште
 • б) гаражу са паркинг местима
 • в) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено

 • 19. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:

 • а) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ важи када пада киша
 • б) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ не важи када пада киша
 • в) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ важи када пада снег

 • 20. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

 • а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке
 • б) најављивање близине неиспрекидане линије
 • в) скретање саобраћаја

 • 21. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

 • а) да Вам је дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом
 • б) обавезу да се крећете уз повећану опрезност
 • в) да Вам је дозвољен пролаз, при чему морате пропустити сва возила која долазе из супротног смера, односно возила која се крећу по путу на који возило улази