<< Testovi

1. Радња коју предузимате у ситуацији приказаној на слици пролажењем возила поред паркираног возила је:

 • а) мимоилажење
 • б) обилажење
 • в) претицање
 • г) пропуштање

 • 2. Зауставна трака је на слици означена бројевима:

 • а) 1 и 6
 • б) 2 и 3
 • в) 7 и 8
 • г) 4 и 5

 • 3. Светлосни сноп кратког светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:

 • а) најмање 40 m, а највише 80 m пута
 • б) најмање 40 m пута
 • в) најмање 100 m пута

 • 4. Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:

 • а) 30 дана
 • б) 15 дана
 • в) 7 дана

 • 5. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) знацима овлашћеног лица
 • б) постављеним саобраћајним знаком
 • в) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза

 • 6. У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

 • а) непрописан начин
 • б) прописан начин
 • в) прописан начин, само док вршите претицање

 • 7. На мосту, у ситуацији приказаној на слици:

 • а) није дозвољено вршити полукружно окретање
 • б) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања
 • в) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера

 • 8. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач испред Вас који претиче проценио да постоји довољна прегледност за безбедно претицање
 • б) није дозвољено отпочети претицање, јер не постоји довољна прегледност да се можете уверити да тиме нећете угрозити безбедност саобраћаја или ометати саобраћај из супротног смера
 • в) дозвољено је отпочети претицање, јер кретање иза теретног возила које претиче омогућава да радњу претицања изведете без ометања или угрожавања саобраћаја из супротног смера

 • 9. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са леве стране
 • б) имате првенство пролаза у односу на возило које Вам долази са леве стране

 • 10. На путу на коме су коловозне траке физички одвојене:

 • а) паркирање или заустављање возила није дозвољено
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила
 • в) паркирање или заустављање возила је дозвољено

 • 11. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) не смете да пресецате организовану колону пешака
 • б) смете да пресецате организовану колону пешака

 • 12. У ситуацији приказаној на слици, возач се са аутопута искључује на прописан начин путањом означеном бројем:

 • а) 3
 • б) 2
 • в) 1

 • 13. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:

 • а) може кретати брзином која не угрожава безбедност других учесника у саобраћају
 • б) не може кретати брзином која је већа од 50 km/h
 • в) не може кретати брзином која је за 50 km/h већа од дозвољене брзине

 • 14. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) забрану ступања возила на пут пре него што прођу возила из супротног смера
 • б) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено
 • в) место на коме је забрањено полукружно окретање

 • 15. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку
 • б) место на коме се изводе радови на путу
 • в) приближавање сужењу коловоза које може да представља извесну опасност

 • 16. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) гаражу са паркинг местима
 • б) паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које може бити приказано симболом
 • в) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено

 • 17. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

 • а) пружање пута са првенством пролаза
 • б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут)
 • в) смер којим се возила морају кретати

 • 18. Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

 • а) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање
 • б) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање
 • в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање

 • 19. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање:

 • а) само лево
 • б) у свим смеровима
 • в) само право
 • г) право и лево