<< Testovi

1. Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:

 • а) прегледност
 • б) видљивост
 • в) дужина прегледности

 • 2. Саобраћајна трака за укључивање је на слици означена бројем:

 • а) 3
 • б) 2
 • в) 4
 • г) 1

 • 3. Светлосни сноп дугог светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:

 • а) најмање 80 m пута
 • б) најмање 100 m пута
 • в) најмање 40 m пута

 • 4. Физичко лице које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно закупа:

 • а) сме у саобраћају на путу користити возило одмах након закључења финансијског лизинга, односно закупа
 • б) не сме у саобраћају на путу користити возило пре него што се податак о коришћењу не упише у саобраћајну дозволу

 • 5. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза
 • б) знацима овлашћеног лица
 • в) ознаком на коловозу (линија заустављања)

 • 6. На путу за саобраћај возила у оба смера са три саобраћајне траке, возач:

 • а) не сме да се креће саобраћајном траком која се налази уз леву ивицу пута у правцу кретања возила
 • б) сме да се креће саобраћајном траком која се налази уз леву ивицу пута у правцу кретања возила, у случају застоја
 • в) сме да се креће саобраћајном траком која се налази уз леву ивицу пута у правцу кретања возила, у случају претицања или обилажења

 • 7. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања
 • б) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, када пропустите возила која Вам долазе у сусрет
 • в) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање

 • 8. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је отпочети претицање, јер кретање иза теретног возила које претиче омогућава да радњу претицања изведете без ометања или угрожавања саобраћаја из супротног смера
 • б) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач испред Вас који претиче проценио да постоји довољна прегледност за безбедно претицање
 • в) није дозвољено отпочети претицање, јер не постоји довољна прегледност да се можете уверити да тиме нећете угрозити безбедност саобраћаја или ометати саобраћај из супротног смера

 • 9. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са леве стране
 • б) имате првенство пролаза у односу на возило које Вам долази са леве стране

 • 10. Возач не сме да заустави или паркира возило:Број потребних одговора: 2

 • а) у близини школе
 • б) у близини стуба јавне расвете
 • в) изнад улаза у канализацију
 • г) изнад прикључка на водоводну мрежу

 • 11. У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник, дужни сте да:

 • а) звучним знаком упозорите пешака који прелази преко пешачког прелаза
 • б) зауставите своје возило испред линије заустављања
 • в) пропустите пешака који прелази преко пешачког прелаза

 • 12. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено

 • 13. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку

 • 14. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме је честа појава јаког бочног ветра изазваног летом авиона
 • б) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања
 • в) близину аеродрома или место аеродрома

 • 15. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме се налази радионица за оправку возила
 • б) близину места или место на коме се налази објекат за вршење техничких прегледа возила
 • в) близину места или место у коме се налази служба за пружање помоћи у случају квара на возилу

 • 16. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Пут са првенством пролаза“, означава:

 • а) смер којим се возила морају кретати
 • б) пружање пута са првенством пролаза
 • в) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут)

 • 17. Ознаку приказану на слици возач може обићи:

 • а) са обе стране
 • б) само са леве стране
 • в) само са десне стране

 • 18. У ситуaцији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло
 • б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака
 • в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом