<< Testovi

1. Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

 • а) обилажење
 • б) претицање
 • в) мимоилажење

 • 2. Саобраћајна трака за искључивање је на слици означена бројем:

 • а) 1
 • б) 4
 • в) 3
 • г) 2

 • 3. Светлосни сноп кратког светла трактора, мопеда, трицикала и четвороцикала:

 • а) може бити изведен као симетрични или десносмерни асиметрични
 • б) мора бити изведен само као десносмерни асиметрични
 • в) мора бити изведен само као симетрични

 • 4. У случају губитка или нестанка регистарске таблице, односно регистрационе налепнице, власник, односно возач је дужан:

 • а) да одмах о томе обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова
 • б) да у року од 7 дана обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова
 • в) да у року од 7 дана обавести организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, која је издала регистарске таблице, односно регистрациону налепницу

 • 5. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) не морате стати испред линије заустављања, јер Вам је знаком овлашћеног лица дозвољен пролаз
 • б) морате се зауставити испред линије заустављања
 • в) поступићете по правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза, јер је знак овлашћеног лица у супротности са значењем линије заустављања

 • 6. У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

 • а) прописан начин, само док вршите претицање
 • б) непрописан начин
 • в) прописан начин

 • 7. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) није дозвољено вршити полукружно окретање
 • б) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера
 • в) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања

 • 8. У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 3 претицање возила означеног бројем 2:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено
 • в) је дозвољено, јер има право да заврши претицање два возила

 • 9. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите бицикл, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • б) имате првенство пролаза у односу на оба возила
 • в) дужни сте да пропустите оба возила
 • г) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на бицикл

 • 10. На месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради паркирања или излазак неком већ паркираном возилу:

 • а) није дозвољено заустављање и паркирање
 • б) дозвољено је заустављање и паркирање
 • в) дозвољено је само заустављање, а није дозвољено паркирање

 • 11. Возач који скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз, на који су ступили пешаци који прелазе преко коловоза бочног пута:

 • а) није дужан да пропусти пешаке који су већ ступили на коловоз
 • б) дужан је да пропусти пешаке који су већ ступили на коловоз
 • в) дужан је да звучним знаком упозори пешаке јер не прелазе коловоз на обележеном пешачком прелазу

 • 12. У ситуацији приказаној на слици претицање које врши возило полиције:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено

 • 13. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме се возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином (у km/h) која је означена на знаку
 • б) брзину која се препоручује на одређеном делу пута (у km/h)
 • в) пут, односно део пута на коме се возила не смеју кретати брзином (у km/h) већом од брзине која је означена на знаку

 • 14. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу са десне стране
 • б) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања
 • в) близину дела пута на коме често дува јак бочни ветар

 • 15. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место у коме се могу добити туристичке информације
 • б) близину места или место на којем је могуће користити телефон за време вожње
 • в) близину места или место на коме се налази телефонска говорница

 • 16. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са десне стране саобраћајног знака
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са леве стране саобраћајног знака
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m иза саобраћајног знака

 • 17. Ознака приказана на слици, са бр. 1 („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

 • а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање
 • б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање
 • в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање

 • 18. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

 • а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама
 • б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност
 • в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака