<< Testovi

1. Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

 • а) мимоилажење
 • б) претицање
 • в) обилажење

 • 2. Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника на слици је означена бројевима:

 • а) 8 и 5
 • б) 2 и 3
 • в) 1, 4 и 9
 • г) 4 и 9

 • 3. Светлосни сноп светла за маглу моторних возила мора да осветли:

 • а) најмање 35 m, а највише 80 m пута
 • б) највише 35 m пута
 • в) најмање 35 m пута

 • 4. Возач је дужан да возило држи на таквом одстојању и растојању од других возила, односно учесника у саобраћају тако да:Број потребних одговора: 2

 • а) не омета друге учеснике у саобраћају
 • б) не изазива опасност
 • в) растојање не буде мање од 1 m и одстојање мање од 5 m
 • г) растојање не буде мање од 0,5 m и одстојање мање од 20 m

 • 5. На путу за саобраћај у оба смера, са физички одвојеним коловозним тракама возач:

 • а) сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера, у случају претицања или обилажења
 • б) не сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера
 • в) сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера, у случају застоја

 • 6. У ситуацији приказаној на слици, на путу који није аутопут ни мотопут, полукружно окретање:

 • а) је дозвољено
 • б) је дозвољено само ако се може вршити без маневрисања
 • в) није дозвољено

 • 7. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) није дозвољено отпочети претицање, јер се Ви морате непосредно уверити да претицање можете извршити на безбедан начин
 • б) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач теретног возила испред Вас проценио да се претицање може извршити на безбедан начин, о чему Вас обавештава десним показивачем правца
 • в) није дозвољено отпочети претицање јер возач теретног возила испред Вас уз десни показивач правца није дао и јасан знак руком да се претицање може извршити на безбедан начин

 • 8. Возач возила које се са земљаног пута укључује на пут са савременим коловозним застором:

 • а) дужан је да пропусти сва возила која се крећу путем на који се укључује, само када је то одређено саобраћајним знаком
 • б) дужан је да пропусти само моторна возила која се крећу путем на који се укључује
 • в) дужан је да пропусти сва возила која се крећу путем на који се укључује и када тај пут није саобраћајним знаком означен као пут са првенством пролаза

 • 9. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила
 • б) паркирање или заустављање возила није дозвољено
 • в) паркирање или заустављање возила је дозвољено

 • 10. Возач који скреће на бочни пут када му је светлосним саобраћајним знаком дозвољен пролаз и наилази на пешачки прелаз на улазу на бочни пут, преко кога прелази дете:

 • а) није дужан да пропусти дете
 • б) дужан је да заустави возило и да пропусти дете
 • в) дужан је да звучним знаком упозори дете

 • 11. У ситуацији приказаној на слици возач возила:

 • а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност
 • б) мора пропустити пешака

 • 12. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера
 • б) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера
 • в) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера

 • 13. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се изводе радови на путу
 • б) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази
 • в) близину дела пута или места на путу на коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју није предвиђен посебан знак опасности

 • 14. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази станица за прву помоћ
 • б) близину болнице и упозорење возачу да својим возилом не ствара сувишну буку
 • в) близину места или место на коме се налази здравствена установа у којој се врше здравствени прегледи возача

 • 15. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m са леве и десне стране саобраћајног знака
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m испред и иза саобраћајног знака
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m са десне стране, испред и иза саобраћајног знака

 • 16. Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

 • а) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање
 • б) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање
 • в) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање

 • 17. Светлосни саобраћајни знак - жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама
 • б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло
 • в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака