<< Testovi

1. Радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно до њиховог контакта је:

 • а) мимоилажење
 • б) обилажење
 • в) пропуштање
 • г) претицање

 • 2. Раскрсница је:

 • а) део пута који мора бити означен прописаним ознакама на коловозу и саобраћајним знаком
 • б) део коловоза на коме се укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом нивоу
 • в) место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка пруга

 • 3. Светлосни сноп кратког светла мопеда мора да осветли:

 • а) најмање 10 m, а највише 50 m пута
 • б) најмање 40 m пута
 • в) најмање 20 m, а највише 60 m пута

 • 4. Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја и које може да уклони:

 • а) дужан је да уклони са пута, ако тиме не омета безбедност саобраћаја
 • б) није дужан да уклони, али мора да обавести полицију или предузеће које се стара о одржавању пута
 • в) није дужан да уклони, јер не потичу са његовог возила

 • 5. У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

 • а) непрописан начин
 • б) прописан начин, само док вршите претицање
 • в) прописан начин

 • 6. У подвожњаку, у ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера
 • б) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања
 • в) није дозвољено вршити полукружно окретање

 • 7. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) није дозвољено отпочети претицање, јер се Ви морате непосредно уверити да претицање можете извршити на безбедан начин
 • б) није дозвољено отпочети претицање јер возач теретног возила испред Вас уз десни показивач правца није дао и јасан знак руком да се претицање може извршити на безбедан начин
 • в) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач теретног возила испред Вас проценио да се претицање може извршити на безбедан начин, о чему Вас обавештава десним показивачем правца

 • 8. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите бицикл, а имате првенство пролаза у односу на аутобус
 • б) имате првенство пролаза у односу на оба возила
 • в) дужни сте да пропустите аутобус, а имате првенство пролаза у односу на бицикл
 • г) дужни сте да пропустите оба возила

 • 9. На тротоару, заустављање или паркирање возила:

 • а) је дозвољено ако остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m, који није уз ивицу коловоза
 • б) није дозвољено
 • в) је дозвољено

 • 10. Возач који скреће на бочни пут, када му је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:

 • а) дужан је да пропусти пешака
 • б) дужан је да звучним знаком упозори пешака
 • в) није дужан да пропусти пешака

 • 11. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:Број потребних одговора: 2

 • а) обавезно заустави возило
 • б) им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење
 • в) обавезно помери возило са коловоза
 • г) пропусти та возила

 • 12. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила
 • б) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову загађивање воде

 • 13. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза
 • б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем
 • в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима

 • 14. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место у коме се могу добити туристичке информације
 • б) близину места или место на коме се налази бензинска станица
 • в) близину места или место на коме се налази телефонска говорница

 • 15. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза
 • б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза
 • в) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза

 • 16. Натпис приказан на слици („BUS”) означава:

 • а) саобраћајну траку за аутобусе
 • б) саобраћајну траку само за возила којима се обавља ауто такси превоз
 • в) саобраћајну траку за возила јавног превоза путника

 • 17. У ситуацији приказаној на слици из саобраћајне траке намењене за кретање право и скретање улево светлосним саобраћајним знаком:

 • а) није Вам дозвољен пролаз ни право ни улево
 • б) дозвољен Вам је пролаз право и улево
 • в) дозвољен Вам је пролаз право уз повећану опрезност, а није Вам дозвољен пролаз улево