<< Testovi

1. Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја и које може да уклони:

 • а) није дужан да уклони, јер не потичу са његовог возила
 • б) није дужан да уклони, али мора да обавести полицију или предузеће које се стара о одржавању пута
 • в) дужан је да уклони са пута, ако тиме не омета безбедност саобраћаја

 • 2. Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја које није у могућности да уклони:

 • а) мора да се заустави и сачека да препрека буде уклоњена
 • б) може наставити даље кретање, али мора да обавести полицију или предузеће које се стара о одражавању пута
 • в) може наставити даље кретање, јер не потичу са његовог возила

 • 3. Возач возила који обилази аутобус заустављен на стајалишту:

 • а) мора да управља возилом тако да не угрожава лице које у аутобус улази или излази
 • б) обилажење може извршити уколико се креће брзином кретања пешака
 • в) дужан је да заустави возило, на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, док путници излазе или улазе у возило

 • 4. На седиштима за које је уграђен ваздушни јастук:

 • а) некоришћење сигурносног појаса не може изазвати повреде приликом активирања јастука
 • б) није обавезно коришћење сигурносног појаса, јер јастук омогућује потребну заштиту
 • в) некоришћење сигурносног појаса може изазвати повреде приликом активирања јастука

 • 5. Возач возила које се креће на путу у насељу саобраћајном траком, у коју се аутобус прописно укључује у саобраћај са стајалишта:

 • а) може непромењеном брзином наставити кретање јер има првенство пролаза у односу на сва возила која се укључују у саобраћај
 • б) дужан је да аутобусу омогући укључивање у саобраћај
 • в) дужан је да се увек заустави, док се аутобус не укључи у саобраћај

 • 6. Безбедна подешеност наслона за главу подразумева да:Број потребних одговора: 2

 • а) он належе на врат
 • б) он буде што ближи потиљачном делу главе
 • в) горња ивица наслона буде по могућности у висини темена главе, а не ниже од висине очију
 • г) горња ивица наслона буде по могућности у висини потиљка

 • 7. У моторном возилу на предњем седишту може да се превози дете:Број потребних одговора: 2

 • а) старије од 12 година
 • б) до 3 године, уколико се превози у безбедносном седишту - корпи, која је окренута супротно смеру кретања возила, када возило нема или је искључен безбедносни ваздушни јастук
 • в) млађе од 12 година, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто у смеру кретања возила
 • г) старије од 8 година, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто у смеру кретања возила, ако је искључен безбедносни ваздушни јастук