<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици:

  • а) дужни сте да се увек зауставите, док се аутобус не укључи у саобраћај
  • б) можете непромењеном брзином наставити кретање јер имате првенство пролаза у односу на сва возила која се укључују у саобраћај
  • в) дужни сте да смањите брзину и по потреби да се зауставите, ради омогућавања укључивањa аутобуса у саобраћај са стајалишта

  • 2. Када се у возилу без безбедносног седишта – корпе превози дете старије од три године:

  • а) не мора се користити сигурносни појас уколико је обезбеђено да дете буде смештено на средини задњег реда седишта
  • б) мора бити обезбеђено да дете користи сигурносни појас на безбедан начин
  • в) не мора се користити сигурносни појас уколико је дете смештено у крилу одраслог лица